ตำรวจท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรับท่องเที่ยววิถีไทย ลุยมาตรการกู้ภัยพื้นที่ป่าเขา

พล.ต.ต. อภิชัย ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  กล่าวว่า การซ้อมแผนปฏิบัติการใน “โครงการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุ และได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว” กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน กำหนดแนวคิดในการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  รวมถึงความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวภายใต้กฎหมายของประเทศ

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามติดอันดับโลก  และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาประเทศ การนี้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่๓๓ค่ายกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการซ้อมแผนกู้ภัย ณ ลานสนาม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุ และได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขาเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เป้าหมายหลักของโครงการนี้  คือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย    เพื่อเพิ่มศักยภาพและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ร่วมกันสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยว  พร้อมทั้งขานรับนโยบายปี2558 “ปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย”  ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวต่อไปว่า  รูปแบบและมาตรการซ้อมแผน  ได้จำลองสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขา สาธิตการเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บสาหัส  ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล   เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย โดยในการซ้อมแผนครั้งนี้ มีการสาธิตการโรยตัวจากหน้าผาจำลอง เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับอุบัติเหตุ ใช้เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ จากกองบินตำรวจ ในการลำเลียงผู้บาดเจ็บ  ใช้รถพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งรถกู้ภัยและเครื่องตัดถ่างเข้าร่วมสาธิตการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้ถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสำหรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาทิ  รถพยาบาลขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์  รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ หากพบเห็นนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ป่าเขา  สามารถแจ้งสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155