สหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ (IUMS) ประณามกลุ่มไอซิส เผานักบินจอร์แดน

โดย อุสตาซอับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ (อับดุลสุโก ดินอะ)
shukur2003@yahoo.co.uk

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

หลังจากกลุ่ม IS ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ “Healing the Believers’ Chests” เผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นอยู่ในกรงเหล็ก

กล่าวคือคลิปวิดีโอความยาว 22 นาที ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ ได้แสดงให้เห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่ง ที่น่าจะเป็นร้อยโทมาอัซ อัล คัสซัสเบห์ นักบินของเครื่องบินรบจอร์แดน ที่ถูกจับได้เมื่อเดือนธันวาคมถูกไฟลุกท่วมตัวอยู่ในกรงเหล็ก

สหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ (IUMS) โดยประธานชัยค์ ดร.ยูซุฟ อัลก๊อรฎอวีย์และเลขาธิการ ชัยคฺ ดร.อลี มะหฺยุดดีน ได้ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ ประณามการกระทำครั้งนี้ว่าค้านกับหลักการอิสลามอย่างชัดเจนโดยในเถลงการณ์ดังกล่าวมีข้อเรียกร้องห้าข้อพอสรุปได้ดังนี้

1.ประณามการเผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นอยู่ในกรงเหล็ก  ซึ่งเป็นอาญากรรมที่ค้านกับหลักนิติศาสตร์อิสลาม  แนวทางของศาสนทูตมุฮัมมัดและจริยธรรมของมุสลิมที่ดีในอดีตในขณะเดียวกันไม่สามารถที่จะนำหลักการใดๆในหลักนิติศาสตร์อิสลามนำมาอ้างที่จะฟัตวา (ออกบทบัญญัต) อนุญาตในการกระทำครั้งนี้

2. สหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติขอยืนยันว่ากลุ่ม IS นั้นเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งซึ่งค้านหลักการอิสลามอีกทั้งนำความเสื่อมเสียต่อศาสนาที่บริสุทธิ์

3. การเผานักบินครั้งนี้ค้านกับหลักการการผดุงสิทธิเชลยศึกในหลักการอิสลาม และการเผานั้นก็ค้านกับแนวทางปฏิบัติของศาสนทูตมุฮัมมัดเพราะท่านห้ามการใช้ไฟเผา ดังที่ท่านกล่าวไว้ความว่า “ไม่เสามารถลงทัณฑ์ด้วยไฟ นอกเสียจากพระผู้เป็นเจ้าของไฟเท่านั้น” ในขณะเดียวกันมติของปวงปราชญ์อิสลามในอดีตก็ห้ามในเรื่องนี้

4.ขอเรียกร้องไปยังบรรดาปราชญ์/นักวิชาการประชาชาติมุสลิมทั่วโลกให้ช่วยกันหยุดแนวคิดสุดโต่งที่นำความเสื่อมเสียต่อหลักการอิสลามและชี้ทัศนะอิสลามที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งมุสลิมและต่างศาสนิก

5.สหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนักบิน รัฐบาลและประชาชนชาวจอร์แดนพร้อมมุสลิมทั่วโลกอีกทั้งช่วยกันผดุงไม่ทำให้หลักการอิสลามอันบริสุทธิเสื่อมเสีย

(โปรดดู https://www.facebook.com/iumsonline/photos/a.206131722753233.56019.185412838158455/926895664010165/?type=1)

 

Untitled
https://www.facebook.com/iumsonline/photos/a.206131722753233.56019.185412838158455/926895664010165/?type=1

 

ชัยค์ ดร.ยูซุฟ อัลก๊อรฎอวีย์
2
https://www.facebook.com/iumsonline/photos/pb.185412838158455.-2207520000.1423094980./926952290671169/?type=1&theater

ชัยคฺดร.อลี มะหฺยุดดีน

3
https://www.facebook.com/iumsonline/photos/pb.185412838158455.-2207520000.1423094980./926548660711532/?type=1&theater