สายการบินเอทิฮัดเปลี่ยนตารางเที่ยวบินอเมริกาเหนือเสริมการเชื่อมต่อกับอนุทวีปอินเดีย

สายการบินเอทิฮัดประกาศถึงการเปลี่ยนตารางเที่ยวบินที่ให้บริการระหว่าง ฐานการบินที่อาบู ดาบี และ ชิคาโก นิวยอร์ก โตรอนโต ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ตาราง เที่ยวบินใหม่ดังกล่าวจะเพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารจาก ยูเออีที่จะเดินทางสู่อเมริกาเหนือ เสริมสร้างการเชื่อมต่อของเที่ยวบินที่จะเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกจาก อนุทวีปอินเดีย และยังเป็นการริเริ่มการเชื่อมต่อครั้งใหม่กับตลาดสำคัญๆ อาทิ ธากา กาฐมาณฑุ และโกลกาตา

เที่ยว บินเวลาใหม่ยังเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางสำคัญต่างๆทุกเส้นทางของสายการบิน เอทิฮัดในอนุทวีปอินเดีย ซึ่งรวมทั้ง โคลัมโบ เดลี การาจี ลาฮอร์ และมุมไบ

เที่ยวบินรายวัน EY151 สู่ชิคาโกจะปรับเวลาออกเดินทางจาก 09.30น. เป็น 03.40น. และอีก 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังโตรอนโตด้วยเที่ยวบิน EY141จะออกเดินทางเวลา 02.50น. แทนเวลาเดิม 10.25น.

เที่ยวบินขากลับ EY150 จากชิคาโก้ จะเดินทางถึงอาบูดาบี เวลา 12.20น. และเที่ยวบิน EY140 จาก โตรอนโตจะเดินทางถึงอาบูดาบีเวลา 12.05 น. ซึ่งส่งผลให้เวลาในการเชื่อมต่อกับฐานการบินรวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ ไม่ใช่ช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น

ตารางเที่ยวบินใหม่จะมีเที่ยวบินEY102 ขาก ลับจากนิวยอร์ค ที่จะออกจาก ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ช้ากว่าเวลาเดิม 3 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าจะเดินทางถึงอาบูดาบีแล้วเชื่อมต่อไปยังอนุทวีป อินเดีย ในช่วงบ่ายต้นๆ

มร. เควิน ไนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายการบินเอทิฮัดกล่าวว่าความ ต้องการในการเดินทางระหว่าง อนุทวีปอินเดีย และอเมริกาเหนือเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี  เราจึงมีความยินดีที่จะปรับเปลี่ยนตารางเวลาเที่ยวบิน เพื่อรองรับความต้องการและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

ตาราง เที่ยวบินใหม่ จะสร้างความสมดุลยิ่งขึ้นให้กับเที่ยวบินไปยังอเมริกาเหนือในเวลารุ่งเช้า และช่วงบ่าย ซึ่งจะส่งผลให้ จำนวนผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนเครื่องที่ฐานการบินในช่วงที่มีการใช้งานอย่าง คับคั่งลดน้อยลงและยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเดินทางของผู้โดยสาร

ผู้โดยสารบนเที่ยวบินขาออกสู่ชิคาโกที่ได้มีการปรับเวลาเที่ยวบินดังกล่าวยังคง สามารถรับบริการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรที่ท่าอากาศยาน นานาชาติอาบูดาบี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายเวลาชั่วโมงการบริการดังกล่าวซึ่งจะครอบคลุม ถึงเที่ยวบินในช่วงรุ่งเช้าที่จะเดินทางสู่สหรัฐฯ

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถผ่านการ ตรวจคนเข้าเมืองในขั้นตอนต่างๆอาทิ ด่านศุลกากรสหรัฐฯ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านรักษาความปลอดภัยได้ขณะอยู่ใน อาบูดาบีก่อนขึ้นเครื่องต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อคิวที่ยาวเมื่อเดินทาง ถึงสหรัฐฯ

ผู้โดยสารบนเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินเอทิฮัด ที่เดินทางจากอาบูดาบีสู่สหรัฐฯในเส้นทาง ดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธ ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ค-ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้

และวอชิงตัน ดี.ซี.จะได้รับประโยชน์จากบริการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรนี้

ตารางเที่ยวบินชิคาโก และโตรอนโตได้รับการปรับเปลี่ยนให้เชื่อมต่อกับสายการบินพันธมิตรสำคัญของ สายการบินฯ อาทิ สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ สายการบินแอร์แคนาดา ในอเมริกาเหนือ และสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ในอินเดีย

สายการบินพันธมิตรจะมีการดำเนินแผนเที่ยวบินร่วมใหม่และรองรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินใหม่ในครั้งนี้

ตารางเที่ยวบิน ชิคาโก นิวยอร์ค-ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (EY101 / EY102) และโตรอนโตใหม่ที่จะเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558

 

เที่ยวบิน

จำนวนเที่ยวบิน

ขาออก

เวลาออก

จุดหมายปลายทาง

เวลาถึง

เครื่องบิน

EY151

รายวัน

อาบู ดาบี (AUH)

03:40

ชิคาโก (ORD)

09:35

B777-300ER

EY150

รายวัน

ชิคาโก (ORD)

13:30

อาบู ดาบี (AUH)

12:20

B777-300ER

EY141

อังคาร, พฤหัส, เสาร์

อาบู ดาบี (AUH)

02:50

โตรอนโต (YYZ)

08:55

B777-300ER

EY140

อังคาร, พฤหัส, เสาร์

โตรอนโต (YYZ)

15:00

อาบู ดาบี (AUH)

12:05

B777-300ER

EY101*

รายวัน

อาบู ดาบี (AUH)

10:45

นิวยอร์ค

(JFK)

16:30

B777-300ER

EY102

รายวัน

นิวยอร์ค(JFK)

15.30

อาบู ดาบี (AUH)

12:30

B777-300ER

 

*เที่ยวบิน EY101 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบิน