หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2559

140

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด  Power of Thai Wisdom : พลัง ภูมิปัญญาไทยสู่สากล นำสินค้าดีราคาถูกมาจำหน่าย ใน 5 จังหวัดใหญ่ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงานใหญ่ otop ภูมิภาคใน 5 จังหวัดทั่วประเทศประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ ตากนครศรีธรรมราช กำแพงเพชรและระยอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสากลและสร้างโอกาสขยายตลาดส่งออกสินค้า otop เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ otop ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

1463557883879

สำหรับการจัดงานดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน ได้เลือกสรรสินค้ามาให้ช็อป ชิม ชมในงาน กว่า 300 ร้านค้าประกอบด้วย  โซน otop classic โซน otop ชวนชิมของอร่อยจากที่ผลิตเองในท้องถิ่น โซนสินค้า otop ส่งออก และโซนสาธิต เพื่อเปิดมิติใหม่ เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเข้าหากัน ก้าวสู่สากลด้วยเทคโนโลยี และการเดินทางที่ไร้พรมแดน

1463557896203

สำหรับการจัดงานในภูมิภาคต่างๆจะเริ่มครั้งแรกที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 พ.ค. นี้ ครั้งที่ 2 ที่หาดทรายทอง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 มิถุนายน ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวันครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม ครั้งที่ 3 ณ สวนสาธารณะ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึง 6 กรกฎาคม และปิดท้ายที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมช็อปสินค้า otop ภูมิภาคได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

1463557902384 1463557898246