“ไอแบงก์… ปันน้ำใจมอบหนังสือเพื่อน้องๆตาดีกานูรู้ลฮูดาฯ”

25

ประจบ ประทีบสว่างวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติมอบหนังสือจากการร่วมบริจาคของคณะผู้บริหารและครอบครัวไอแบงก์ ในกิจกรรม “ไอแบงก์…ปันน้ำใจมอบหนังสือเพื่อน้องๆโรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดา บ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีรวมทั้งสิ้น 790 เล่ม ผ่าน อาแซ ยูโซะ ประธานโรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดาฯ และ อิหม่ามมัสยิดนูรู้ลฮูดา บ้านบาเลาะ ทั้งนี้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดาฯ ณ ห้องสมุดไอแบงก์ โรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดา บ้านบาเลาะ (ตามโครงการศูนย์พัฒนามนุษย์เฉลิมพระเกียรติฯ) ต.ปะแสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา