หน้าแรก ทัศนะ/บทความ

เหลียวมองมุสลิมในสิงคโปร์ ตอนที่ 2

200

หนึ่งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูง การปกครองในสิงคโปร์อาจจะดูเป็นในแบบเผด็จการทางการเมืองแต่ผลลัพธ์คือความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่สิงคโปร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถ หากจะเปรียบเทียบประเทศ ขนาดที่ใกล้เคียงหรือไม่ใหญ่เกินไป อย่าง ฮอลแลนด์ การ์ต้า การเทียบเคียงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติอื่นที่ขนาดใกล้เคียงกัน และสิงคโปร์เองก็ไม่มีทรัพยากรที่มากมาย เป็นเพียงเกาะเล็กๆ ที่สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจได้อย่างชาญฉลาด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จากการสำรวจจากนักท่องเที่ยวมุสลิมที่เดินทางไปเยือน เปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ไต้หวันฮ่องกง จุดที่ได้รับความพอใจความสนใจมากที่สุดคงจะเป็นสิงคโปร์ ความมีสัมพันธ์ไมตรีกับนักท่องเที่ยวมุสลิม สิงโปร์มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสร้างจุดสนใจได้ดีเทียบชั้นประเทศอย่าง ฝรั่งเศส สหรัฐ อังกฤษ ที่มีมาตฐานความปลอดภัย เป็นที่นิยมของการเดินทางมาเยือนในแบบครอบครัว ข้อมูลจาก Global Muslim Travel Index (GMTI) จากการสำรวจเป็นนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ด้วยความน่าเชื่อถือถึงความปลอดภัย สะอาด การจัดอันดับในปี 2015 สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศที่มุสลิมนิยมมากที่สุด GMTI 2015 index ประเทศไทยอยู่ในอันดับสอง

ถือว่าเป็นการรองรับการท่องเที่ยว และ อุปทานความต้องการของผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี แม้กลุ่มเป้าหมายของมุสลิมที่จะเดินทางมาเยือนจะเป็นแบบครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับรองรับความพึงพอใจและกำเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดี

ทุกวันนี้มุสลิมในสิงโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ประชากรมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นความมั่งคั่งได้เพิ่มขึ้นในเขตชุมชนมุสลิม การออกซากาตมีมากขึ้นกว่าเดิม มุสลิมในสิงคโปร์มีตำแหน่งสูงถึงระดับรัฐมนตรี อย่างท่าน ดร. ยากูป อิบรอฮีม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของประเทศสิงคโปร์ และอีกหลายท่านที่มุสลิมดำรงตำแหน่ง เป็นความภาคภูมิใจของคนสิงคโปร์ ทุกวันนี้รัฐบาลมีความยุติธรรมในเขตพื้นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิม มีนโยบายที่ดีเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเสมอภาค มุสลิมในสิงคโปร์มีความพอใจกับเรื่องนี้มากในเวลานี้ (อ้างอิงจาก รัฐมนตรี ยากูป อิบราฮีม)

มุสลิมในสิงคโปรจะดำรงไว้ซึ่งความผาสุขเก็บรักษาสิ่งที่เค้ามีเพื่อลูกหลานของพวกเค้ากับคุณภาพชีวิตระบบการศึกษาและลูกหลายของพวกเขา ทั้งสองพรรคการเมืองในสิงคโปร์อย่าง People’s Action Party(PAP)กับพรรค Worker’s Party(WP) ก็มีนักการเมืองมุสลิมเข้าไปมีบทบาท อย่าง IntanAzurabinteMokhtarพรรค PAP Mohamad Maliki bin Osmanพรรค PAP yakoobiblahim PAP HalimahYacob PAP Muhammad Faishal Ibrahim PAP และ Muhamad Faisal bin Abdul ManapWP สิ่งที่บอกว่าการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นนักการเมืองมุสลิมที่เข้าไปทำงานเป็นปากเสียงให้กับสังคมมุสลิมในประเทศ มุสลิมในสิงโปร์ยังคงมีบทบาทให้กับประเทศ

แม้ว่า ประชาคมอาเซียนจะเป็นฝันและโอกาสของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเป็นต้นแบบที่สิงคโปร์มีความเหนือชั้นทางความคิดคนสิงคโปร์เองคงจะไม่ได้ต้องการสิ่งใดไปจากเดิม นโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลอุตสหกรรมของ ลีกวนยูที่สร้างสัมปทานเอาไว้ทั่วโลก ทุนการเงินที่มหาศาล ทุกวันนี้สิงคโปร์เป็นทุนนิยมที่เต็มรูปแบบ