HomeProร่วมกับ SPCGและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “ลดรายจ่ายฝ่าวิกฤตกับโซลาร์ รูฟ เสรี” รับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท เฉพาะงานนี้เท่านั้น

28

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ลดรายจ่ายฝ่าวิกฤต กับโซลาร์ รูฟ เสรี”เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ในการขายไฟให้ภาครัฐบาล โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟตามบ้านในช่วงเวลากลางวัน รับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับ HEMS(Home Energy Management System)เฉพาะงานนี้เท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) รับที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจสำรองที่นั่ง โทร 02-831-6000