วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2019

ดร.ฟาริดา สุไลมาน

7 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
ดร.ฟาริดา สุไลมาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลายสมัยจังหวัดสุรินทร์ อดีตรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่องล่าสุด