วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2020

Privacy Policy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เราตระหนักเป็นอย่างดีในการมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า สิ่งสำคัญสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.publicpostonline.net

ท่านสามารถเข้ามาเย