วันเสาร์ 26 กันยายน 2020

แท็ก: สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

โทมัส เอ็ดเวิร์ด ลอว์เรนซ์ ถูกรู้จักในนนาม ลอเรนซ์แห่งอาระเบีย (Lawrence of Arabia)