วันพุธ 30 กันยายน 2020

แท็ก: เมืองหลวงของอิสราเอล

“เชค อะหมัด ตอยยิบ” หนึ่งผู้นำศาสนาระดับสูงแห่งประเทศอียิปต์และเป็นอิหม่ามแห่งมัสยิดอัล-อัซฮัร