วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2020

Amari Phuket – Deluxe Room