About Us

logo-publicpost

 

 

สำนักข่าว “เดอะพับลิก” และ นสพ. “เดอะพับลิกโพสต์” ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 โดยการรวมกลุ่มของสื่อมวลชนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนาน

เราเป็นสื่อมวลชนอิสระและสื่อทางเลือก มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารในแวดวงมุสลิมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งรายงานในเชิงลึกและบทวิเคราะห์ที่ถูกกลั่นกรองโดยปราศจากอคติ เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรง

นอกจากนั้นเรายังนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสะท้อนมุมมองทางสังคมไทย รวมทั้งข่าวสารทั่วไปอย่างสร้างสรรค์

เราเป็นองค์กรแสวงหาผลกำไร โดยรับการสนับสนุนผ่านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นและเสรีภาพของกองบรรณาธิการ

1 ทศวรรษบนเส้นทางสื่อมวลชนของ “เดอะพับลิก” และ นสพ. “เดอะพับลิกโพสต์” ที่ได้เป็นกระบอกเสียงและนำเสนอข่าวสารอันก่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ตามอุดมการณ์ของสื่อมวลชนที่ดี ปัจจุบัน “เดอะพับลิกโพสต์” ได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อันดับหนึ่งของสังคมมุสลิมไทย

 

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประภัทร กุลหาบ

ประธานที่ปรึกษา
อภิวัติ โพธิสิทธิ์

บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
อภิรดี จูฑะศร

กรรมการผู้จัดการ/บรรณาธิการบริหาร
เอกวัฒน์ ปะดุกา

กองบรรณาธิการ
สมศรี ลอยมา
เลขา เกลี้ยงเกลา
เญาฮาเราะห์ ยอมใหญ่

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
อภินันท์ กะเดช

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
หรรษา เรือนคำ
สายตรงโฆษณา : 08-6330-0659

การเงิน
เบญจพร ครุธเนตร

บจก.บลู ฮอไรซั่น มีเดีย, สำนักข่าวเดอะพับลิก
423 ซอยนวมินทร์ 27 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2733-2603 แฟกซ์.0-2733-2603 # 606