About Us

สำนักข่าว “เดอะพับลิก” และ นสพ. “เดอะพับลิกโพสต์” ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 โดยการรวมกลุ่มของสื่อมวลชนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนาน

เราเป็นสื่อมวลชนอิสระและสื่อทางเลือก มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารในแวดวงมุสลิมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งรายงานในเชิงลึกและบทวิเคราะห์ที่ถูกกลั่นกรองโดยปราศจากอคติ เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรง

นอกจากนั้นเรายังนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสะท้อนมุมมองทางสังคมไทย รวมทั้งข่