วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024
หน้าแรก Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN 001. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

001. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

014. เปิดอรรถรสเดินทางเข้าสู่ Thailand Pavilion ภายใต้ชื่อ ภูมิพิมาน

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ