ธุรกิจท่องเที่ยวของไทย โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมก้าวสู่ “อนาคตดิจิตอลด้านการท่องเที่ยว”

45