ททท.นราธิวาส เชิญสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปี 58

1262

ททท.สำนักงานนราธิวาส เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2558”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2558 (Lim Ko Neaw Goddess Celebration 2015) ระหว่างวันที่ 1- 8 มีนาคม 2558 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง ถ.อาเนาะรู และบริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ซึ่งในปีนี้จังหวัดปัตตานี โดยมูลนิธิเทพปูชนียสถาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  มากมาย อาทิ

วันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณชุมชนชาวจีน ถ.อาเนาะรู
– กิจกรรมการแข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว 3 วัฒนธรรม

วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2558 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณชุมชนชาวจีน ถ.อาเนาะรู
– ชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
– การแสดงมหรสพ อุปรากรจีน (งิ้ว) มโนราห์ และหนังตะลุง แสดงตลอดงาน
– การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองโบราณ 3 วัฒนธรรม และสินค้า OTOP ชายแดนใต้

วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2558 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณชุมชนชาวจีน ถ.อาเนาะรู
– 18.30 น. การแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม 3 D Mapping

วันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณชุมชนชาวจีน ถ.อาเนาะรู
– 14.00 น. พิธีหามเกี้ยวมหามงคล (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) รอบเมืองปัตตานี
– 17.00 น. พิธีเปิดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2558”

วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ถ.อาเนาะรู
– 05.00 น. ชมขบวนสิงโต มังกรทอง อุปรากรจีน (งิ้ว) มโนราห์ และขบวนรถปุบผาชาติ
– 06.30 น. ชมพิธีแห่พระลงน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี ณ บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี
– 09.00 น. ชมพิธีแห่พระลุยไฟ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง

วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง
– 19.00 น. การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงแชมป์ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 9
(Thailand – Malaysia Lion Dance Competition 9 )

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมชมงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานนราธิวาส โทร. 0 7352 2411 ศาลเจ้าเล่งจูเกียง โทร. 0 7333 2851 และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี โทร. 073-460 115