กรมการศาสนาเตรียมความพร้อม “ฮัจญ์” ปี56

288

กรมการศาสนา เร่งแก้ปัญหา ซาอุฯ ลดจำนวนผู้แสวงบุญทั่วโลก 20% จาก 13,000 เหลือ 10,400 เตรียมพร้อมในเทศกาลฮัจย์ปี 2556 จัดเที่ยวบินเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญบินตรงจากสนามบินนราธิวาสไปยัง ซาอุดีอาระเบียเป็นปีแรก

เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 กรมการศาสนา ได้จัดให้มีการแถลงข่าว เกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้ ทางการซาอุดีอาระเบียได้กำหนดการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของผู้แสวงบุญใน ระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 9 ตุลาคม 2556 และจะมีการประกอบพิธีฮัจย์ในระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2556 ส่วนกำหนดเดินทางกลับของผู้แสวงบุญจะอยู่ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2556 โดยมี นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์และผู้แทนกลุ่มผู้แสวงบุญ ที่มาร่วมแถลงข่าว

นาย ปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ทางการซาอุดีอาระเบียปรับลดโควตาผู้แสวงบุญทั่วโลกลงร้อยละ 20 เนื่องจากทางการซาอุดีอาระเบีย มีการดำเนินงานโครงการขยายมัสยิดหะรอม ทำให้มีพื้นที่ประกอบศาสนกิจและอาคารที่พักน้อยลง โดยเฉพาะโครงการขยายลานตอวาฟในมัสยิดหะรอม ซึ่งพื้นที่ตอวาฟก่อนดำเนินการขยายอยู่ที่ 48,000 คนต่อชั่วโมง และหลังจากเริ่มโครงการลดลงเหลือ 22,000 คน ซึ่งลานตอวาฟไม่สามารถรองรับผู้ประกอบ พิธีฮัจย์จำนวนมากได้ ทางการซาอุดีอาระเบียจึงมีความจำเป็นต้องลดจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจย์จากทุก ประเทศลงร้อยละ 20 ซึ่งประเทศไทยถูกลดจำนวนลงจาก 13,000 คนเหลือ 10,400 คนในปีนี้ ซึ่งเป็นการลดชั่วคราวจนกว่าโครงการขยายลานตอวาฟจะแล้วเสร็จ

สำหรับ การแก้ปัญหาในเรื่องนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการ จัดสรรจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน 10,400 คน ให้คงไว้ตามเดิม โดยให้ตัดจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้แสวงบุญ ของบริษัทต่างๆ จำนวน 2,400 คน และ ศอ.บต.จำนวน 200 คน รวม 2,600 คน

ส่วน การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และจัดเช่าที่พักนั้น ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงคมนาคมให้ประสานสายการบินต่างๆ เพื่อขอคืนเงินมัดจำ หรือช่วยหาวิธีให้ผู้ประกอบกิจการและผู้แสวงบุญเดือดร้อนน้อยที่สุด ซึ่งต้องรอฟังคำตอบจากกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง

ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญปีนี้ กำหนดให้การบินไทยจัดเที่ยวบินแบบเหมาลำ ขนส่งผู้แสวงบุญจากภาคใต้ไปประเทศซาอุดิอารเบีย ผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ 10 เที่ยวบิน และผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส 4 เที่ยวบิน ซึ่งนับเป็นปีแรกที่รัฐบาลจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญจากนราธิวาสไปยัง ซาอุดีอาระเบีย ส่วนผู้แสวงบุญที่อยู่ส่วนกลางและภูมิภาคอื่นสามารถเดินทางเที่ยวบินปกติจาก สุวรรณภูมิและท่าอาศยานภูเก็ต ประมาณ 10 สายการบิน
ส่วนกรณีการจองที่พักนั้น ผู้ประกอบการต่างพร้อมให้ความร่วมมือจัดผู้แสวงบุญไปเข้ายังสถานที่ที่ได้จัดเช่าไว้ให้เต็มจำนวน

ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในช่วงการเดินทางได้เตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยความ สะดวก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยบริการที่ ท่าอากาศยานต่างๆ ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่า การปรับลดผู้ดูแลผู้แสวงบุญดูแลไม่ทั่วถึง ยืนยันว่า คณะงานที่ดูแลผู้แสวงบุญได้รับการอบรมอย่างดี อีกทั้งมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เชื่อว่าจะสามารถดูแลผู้แสวงบุญได้ทั่วถึงแน่นอน

อย่างไร ก็ตาม กรมการศาสนาแจ้งว่า หากผู้แสวงบุญมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 422 8795-6 โทรสาร 02 422 8797