อธิบดี พช. ลงพื้นที่คืนความสุข&รอยยิ้มให้น้อง ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

13

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพแก่เด็กในพื้นที่ประสบอุทกภัยจ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและคืนรอยยิ้มให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้

โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเล็กในพื้นที่  อ.ชะอวด และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และอีก 21 อำเภอ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 72 ทุนๆละ 2,500 บาท พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 380 ถุง รวมมูลค่า 619,000 บาท

นอกจากนี้ นายอภิชาติ ฯ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยังได้ลงมือประกอบอาหารเลี้ยงเด็กฯ ด้วยตนเอง และยังได้มอบทุนส่วนตัว เพื่อสมทบในครั้งนี้อีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้  อธิบดีฯ พช.ได้พบปะคณะกรรมการบริหาร บ.ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมเยี่ยมชมผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,ผลิตภัณฑ์ OTOP, และผลิตภัณฑ์จากผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

โดยมี รอง ผวจ.(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม   นายสวัสดิ์ มีแต้ม พจ.นครศรีธรรมราช/ทีมงาน นายทรงพล วิชัยขัทคะ /รักใจ กาญจนะวีระ ผู้แทนจากกอง ปชส.และทีม จนท.จากส่วนกลางร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จภารกิจมอบทุนและถุงยังชีพ นายอภิชาติ ฯ ได้เดินทางไปมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 19 ราย ณ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช …อีกด้วย