สันติชนจัดงานใหญ่หาทุนก่อสร้างโรงเรียนอิสลามสันติชนเขายายเที่ยง

มูลนิธิสันติชน เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพฯ ได้จัดงานการกุศลเพื่อหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชนเขายาย เที่ยง ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-21.30 น.


นาย ปรีชา กาซัน ประธานมูลนิธิสันติชนเขายายเที่ยง ประธานจัดงาน เผยว่า มูลนิธิฯได้เริ่มดำเนินงานโครงการจัดตั้งมูลนิธิสันติชนเขายายเที่ยงมา ตั้งแต่ต้นปี 2556 และได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 พร้อมได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียน และกำลังดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญ ศึกษา ที่จะเปิดสอนศาสนาควบคู่สามัญต่อไป โครงการตอนาคตจะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นอนุบาลและประถมศึกษารับนักเรียนไปกลับ ชั้นมัธยมศึกษารับนักเรียนกินอยู่ประจำ บนพื้นที่ดินเนื้อที่ 30 ไร่

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน นี้ จะมีการจัดงานเพื่อหาทุนก่อสร้างอาคารเรียน โดยใช้สถานที่จัดงานที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนจริงๆ อยู่ที่หมู่ที่ 10 ชุมชนเขายายเที่ยงใต้ ต,คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จุด ประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้เพื่อที่จะระดมทุนจากทุกภาคส่วน โดยจะมีการขายที่ดินวากัฟจำนวน 30 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนในราคาตารางวาละ 500 บาท ขายวากัฟอาคารเรียนตารางเมตรละ 10,000 บาท ผู้บริจาค 500 บาทขึ้นไปจะได้รับหนังสือตกผลึกประสบการณ์สู่ความสำเร็จทุกคน

งาน นี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี อาจารย์ซาฟิอี นภากร ประธานกิตติมศักดิ์ อาจารย์ประเสริฐ มัสซารี ประธานอำนวยการ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้มาร่วมงานมากมาย เช่น การอภิปราย การเสวนา การขับร้องนาซีร การออกร้านอาหารและเสื้อผ้า

สำหรับ ผู้สนใจที่จะร่วมสนับสนุนโครงการ หรือจะจองห้องพัก หรือจะเดินทางไปร่วมงงานกับรถตู้ของโรงเรียนอิสลามสันติชน ติดต่อโทร 02-5394697 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป