วิทยาลัยการบินเอทิฮัดได้รับอนุมัติจากกรมการบินพลเรือนแห่งยูเออี (GCAA)

257

วิทยาลัยการบินเอทิฮัด สถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับโลกที่มีฐานอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาล อิน ในยูเออี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมนักบินประเภท Multi Crew Pilot Licence  (MPL)  โดยการรับรองขององค์กรการฝึกอบรม (ATO)ของกรมการบินพลเรือนแห่งยูเออี (GCAA) แล้ว

วิทยาลัย การบินเอทิฮัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสายการบินเอทิฮัดได้รับการก่อตั้ง ขึ้นเพื่อฝึกสอนนักบินใหม่เพื่อรองรับฝูงบินที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของ สายการบินฯ และในปัจจุบันได้ให้การฝึกสอนการบินแบบปีกคงที่แก่นักเรียนการบินชาวเอมิ เรตส์และชาวต่างชาติกว่า 90 คน

โครงการฝึกอบรมนักบินประเภท Multi Crew Pilot Licence  (MPL)   มอบ ทักษะที่สำคัญสำหรับนักบินยุคใหม่เพื่อตลาดการบินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ โดยเสมอ การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมทั่วไปและการฝึกแบบปฏิบัติเจาะลึก(relevant and operator-specific training) มากกว่าฝึกอบรม performance-based training แบบ เดิม ซึ่งจะไม่เพียงผลิตนักบินที่มีทักษะในการบินเครื่องบินพาณิชย์ที่ทันสมัยไป จนถึงเครื่องบินที่มีมาตราฐานที่เข้มงวดแต่ยังผลิตนักบินที่มีความสามารถและ ทัศนคติที่จำเป็นของนักบินมืออาชีพอีกด้วย

มร. เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอทิฮัดกล่าวว่าการ ก่อตั้งสถาบันฝึกสอนการบินระดับโลกของเราเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาว ของเราเพื่อสนับสนุนสายการบินแห่งชาติยูเออีด้วยการนำเสนอพัฒนาทรัพยากร บุคคลและการฝึกอบรมแก่ชาวเอมิเรตส์และยังเป็นการผลิตบุคลากรที่ได้รับการฝึก อบรมมาเป็นอย่างดีและมีทักษะอันเป็นเลิศสู่การดำเนินการของสายการบินที่ กำลังเติบโตอีกด้วย

ตามติดมาจากการเข้าไปถือครอง แผนกฝึกสอนการบินแบบปีกคงที่ ของสถาบัน Horizon International Flight Academy จากบริษัท Mubadala เมื่อเดือนกันยายน 2557 ส่งผลให้วิทยาลัยการบินเอทิฮัดสามารถให้การฝึกอบรมนักบินใหม่ชาวเอมิเรตส์และชาวต่างชาติได้ถึง 200  คนต่อปี

ณ ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดมีการว่าจ้างนักบินกว่า 2,200 คนสำหรับฝูงบินแอร์บัสและโบอิ้ง จำนวน 110 ลำ