หน้าแรก Headline

นายกฯสั่งกรมบัญชีกลางสอบ “บริษัทล้มละลาย” รับงานปรับปรุงมัสยิด 300 ปี นราธิวาส

215
ภาพ dekguide

นายกฯ สั่งกรมบัญชีกลางสอบบริษัทล้มละลาย รับงานมัสยิด 300 ปี ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้มัสยิด 300 ปีตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส กว่า 149 ล้านบาท

คมชัดลึกรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงกรณีที่บริษัทล้มละลายรับงานโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้มัสยิด 300 ปีตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส กว่า 149 ล้านบาทว่า ได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปควบคุมดูแลว่าบริษัทใดก็ตามที่ล้มละลาย ให้หามาตรการป้องกันดูแล และคนเหล่านี้จะต้องไม่มีที่ยืนในการประกอบธุรกิจอีก ทั้งนี้ต้องตรวจสอบดูว่าเมื่อบริษัทล้มละลายแล้วเหตุใดจึงมารับงานได้อีก นอกจากนี้ยังให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตรวจสอบด้วย