รมช.กิจการอิสลามมาเลย์ชี้ สังคมมุสลิมใส่ใจเรื่องอาหารฮาลาล แต่ละเลยเรื่องแหล่งที่มาของเงิน

ดาโต๊ะ อัชราฟ วัจดี ดูซูกี / ภาพ themalaymailonline.com

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการอิสลามมาเลเซีย กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเสียใจที่ในวันนี้ชาวมุสลิมเอาใจใส่มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินว่าฮาลาลหรือไม่ แต่กลับละเลยเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ สำนักข่าว The Malay Mail Online รายงาน

ดาโต๊ะ อัชราฟ วัจดี ดูซูกี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการอิสลามมาเลเซียกล่าวว่า ประชาชนเห็นว่าศาสนาอิสลามเป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการ ในขณะที่ประเด็นเรื่องฮาลาลและฮารอม (สิ่งที่อนุญาตและห้ามในศาสนาอิสลาม) ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเพียงเท่านั้น

“ความกังวลเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและป้ายฉลากฮาลาลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่ความกังวลเช่นนี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป เมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องด้วยว่าเงินที่ใช้ซื้ออาหารฮาลาลนั้นมาจากไหน” อัชราฟกล่าวในการปาฐกถาพิเศษของเขาในงานสัมมนาเกี่ยวกับสถาบันการเงินอิสลามและการกุศล

เขาด้วยกล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์ ประชาชนมีความกังวลมากว่าการฆ่าสัตว์จะต้องเป็นไปตามหลักชาริอะฮ์ (ศาสนบัญญัติ) ของอิสลาม แต่ละเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อ

“เงินที่พวกเขาได้มาเพื่อซื้ออาหารนั้น แม้ว่ามาจากปล่อยกู้ (นอกระบบ) ดอกเบี้ย ทุจริต พวกเขาก็ไม่ใส่ใจ”

“นี่คือสิ่งที่เป็นจริงของสังคมเราในปัจจุบัน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการอิสลามมาเลย์ กล่าว