“อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU และ UN

7

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ที่ จากขวา) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ จากซ้าย) และมร.อิอาวเน่  คิรอยอิวูกิ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) (กลาง) ในโอกาสที่แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก  WSIS 2017 Prizes Winner  จาก ITUและ UN   ณ ห้องโลตัสสูท3-4 ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์