หน้าแรก ข่าวในประเทศ เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

โรงแรมอัลมีรอซ จับรางวัลมอบลูกค้าผู้โชคดีที่มาใช้บริการละศีลอดเดือนรอมฎอน

114

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โรงแรมอัลมีรอซ  ซอยรามคำแหง 5 คลองตัน บางกะปิ กรุงเทพฯ ได้มีการจับรางวัลและมอบของสมนาคุณ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรับประทานอาหารละศีลอด เนื่องในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา โดยผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางโรงแรม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงราย สายการบิน Lion Air พร้อมที่พัก สำหรับ 1 ท่าน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. Khun Inaas Yupensuk

รางวัลที่ 2

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ Lion Holiday พร้อมที่พัก สำหรับ 1 ท่าน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. คุณกาญจนา บัวเจริญ

รางวัลที่ 3

บัตร Al Meroz Membership 1 ปี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. คุณวรรณวิษา สามารถ 

รางวัลที่ 4

บัตรกำนัลห้องพัก Superior โรงแรมอัล มีรอซ สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า จำนวน 2 คืน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. คุณภัทรากร นิลสมบูรณ์โชค
2. คุณอริษา กลิ่นมาลัย
3. คุณวิริยดา เดวาหมัด

รางวัลที่ 5

โทรทัศน์ Smart TV 49″ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1.คุณIfra Yupensuk

รางวัลที่ 6

ตู้เย็น Toshiba จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. Khun Lina

รางวัลที่ 7

บัตรรับประทานอาหารกลางวัน สำหรับสองท่าน จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. ฮาร่าส์ สามารถ
2. ตอฮา
3. อัยพัต สะแม
4. Abdul Kader
5. MD Shanewaz Kabin
6. น.ส.อลิษา โตตะเคียน
7. สุตันชา ปาทาน
8. สัญญา สัจเทพ
9. Ploenpit Toha
10. Annisa Johari

รางวัลที่ 8

บัตรรับประทานอาหารค่ำ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. Nithima Samae
2. อาดัม ทองอ่อน
3. อาทร วงษ์สันต์
4. Ridhwan Ahmad
5. Nabikah  
6. Narongsak Sukviboon
7. มนัสชนก รัตนาจารย์
8. Nusreen M-Zaden  
9. อิหม่ามตอฮา
10.นายบริพันธุ์ วรรณขจรกิจ

รางวัลที่ 9

บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท สำหรับห้องอาหาร บารากัต จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. Narongsak Sukviboon
2. กฤติยา ศุภกุล
3. มณี ภูสิน
4. Paranee Lohsiri
5. คานทรัพย์ สบาย
6. Aifat Samea
7. Ismail Sheik
8. อับดุลอีละห์ วาจิ
9. ชาญวุทธ สร้างเมือง
10. Mahbooba Amin

รางวัลที่ 10

พัดลม Hatari จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.Handan Abdullah Al-Shehhi
2.คุณนุจรินทร์ อันนันนับ

รางวัลที่ 11

พัดลม Kashiwa จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. Aiyuha Samae
2. อู่เช็น แสงวิมาน

รางวัลที่ 12

เครื่องชงกาแฟ Boncafe จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.มนัสชนก รัตนาจารย์
2. จักรชัย ยานพะโยม