จุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับมุสลิมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

42

วันนี้ (5 ต.ค.) เพจสำนักจุฬาราชมนตรี ได้เผยแพร่ ประกาศของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร