หน้าแรก Headline

งาน “Thailand Halal Assembly 2017” ปลายพ.ย.นี้ แสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย สร้างความเชื่อมั่นระดับโลก

41
แถลงข่าวจัดงาน Thailand Halal Assembly 2017 ที่อาคารจามจุรีสแควร์ เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พ.ย. 60

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2017” ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจฮาลาลประเทศไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในระดับโลก

งาน Thailand Halal Assembly 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจฮาลาลประเทศไทย และแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในระดับโลก

“Thailand Halal Assembly 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาฮาลาล : จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยอิสลาม” รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และประธานจัดงานกล่าวในงานแถลงข่าว ที่อาคารจามจุรีสแควร์ เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา

“เจตนารมณ์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะโดดเด่นทั้งในระบบและกระบวนการดำเนินงานภายใต้คอนเซบต์ ‘หลักการศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ’ อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับโลก” ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์ กล่าว

ในงานนี้จะมีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 10, งานแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 250 บูท รวมทั้งการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และการจับคู่เจรจาทางธุรกิจฮาลาล

อนึ่งปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีมูลค่ามหาศาาลและมีผู้ผลิตทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมกระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 18,000 ล้านคน ซึ่งมีตลาดรวมผลิตภัณฑ์ฮาลาลคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นอันดับ 10 ของโลก