ตุรกี อิหร่าน และกาตาร์ ลงนามในข้อตกลงการค้า-การขนส่ง ฉบับใหม่

43
นายนิฮาด เซเบกจิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจของตุรกี

Memo – ตุรกี อิหร่าน และกาตาร์ ลงนามในข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างสามประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ (26 พ.ย.) ที่ผ่านมา

ข้อตกลงนี้ลงนามโดย นายนิฮาด เซเบกจิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจของตุรกี นายมูฮัมหมัด ชารีอัตมาดารี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองและการค้าของอิหร่าน และอะหมัด บินจัสซิม บินมูฮัมหมัด อัซซานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการค้ากาตาร์ ในพิธีการซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเตหะราน

ข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งทางทะเลและทางบกเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ลงนาม ตามข้อตกลงอิหร่านจะทำหน้าที่เป็นประเทศทางผ่าน (transit country) สำหรับการขนส่งระหว่างกาตาร์และตุรกี

คณะทำงานจะถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศทั้งสาม และทำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของข้อตกลง