พช.ชวน “ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว โอทอปภูมิภาค”

43

พช.ชวนช้อปสินค้าดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้บริโภค “ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว โอทอปภูมิภาค”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2561 : ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว โอทอปภูมิภาค” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายอภิชาติ เปิดเผยว่า การจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้บริโภค

“สินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน OTOP ภูมิภาค ล้วนเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ ที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาคิดและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีกำหนดจัดงานทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ,ระยอง,ขอนแก่น,ภูเก็ต,นครสวรรค์ โดยตั้งเป้าสร้างรายได้รวมทั้ง 5 ครั้ง ไม่ต่ำกว่า 190 ล้านบาท” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

สำหรับงาน “OTOP ภูมิภาค 2561” จะจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ.2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง