คดีข่มขืนในอินเดียมากกว่า 1 แสนราย ระหว่างปี 2014-2016

24

รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอินเดีย นายคิเรน ริจิจู (Kiren Rijiju) กล่าวกับรัฐสภาว่า คดีข่มขืนในอินเดียมีจำนวนสูงถึง 110,333 ราย ตามข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกไว้ระหว่างปี 2014 ถึง 2016 ซึ่งหมายถึงมีการข่มขืนเกือบ 100 รายต่อวัน ตลอดระยะ 3 ปีนี้ สปุตนิกรายงาน

แม้จะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีบทลงโทษเข้มงวด แต่การข่มขืนก็ยังเพิ่มสูงขึ้นในอินเดีย ตามข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศระบุไว้ มีชาวอินเดีย 38,947 รายถูกข่มขืนในปี 2016, 34,651 รายในปี 2015 และ 36,735 รายในปี 2014 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอาชญากรรมอื่นๆ ที่ได้กระทำต่อผู้หญิงอินเดีย รวมทั้งหมด  338,954 รายในปี 2016 ที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นคดีอาชญากรรมต่อผู้หญิง 329,243 รายในปี 2015 และ 339,457 รายในปี 2014

กระทรวมหาดไทยอินเดียได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการป้องกันอาชญากรรมต่อสตรี ทั้งการจัดหาระบบยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เพิ่มตำรวจหญิง ใช้อาสาสมัครตำรวจหญิง จัดตั้งกองทุนทดแทนแก่เหยื่อ และจัดตั้งหน่วนต่อต้านการค้ามนุษย์  เป็นต้น รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอินเดียกล่าวกับรัฐสภา