อยากขายบ้านมือสองต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนปล่อยของ

59

ใครที่กำลังคิดว่าต้องการจะขายบ้าน หรือกำลังมองหาช่องทางการขายบ้านต้องฟังทางนี้ เพราะการขายบ้านก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และการเตรียมตัวก่อนขายบ้านก็จำเป็นเช่นกัน แล้วเราจะเตรียมตัวขายบ้านยังไงดี ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาคุณไปดู 4 สิ่งที่คุณสามารถทำได้เองง่ายๆเพื่อเตรียมพร้อมในการขายบ้านของคุณถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย

1. การประเมินราคาที่ดิน

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมตัวก่อนจะขายบ้านก็คือการหาราคาประเมินที่ดิน ซึ่งในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงกรมที่ดินเพื่อขอราคาประเมินแล้วนะ แค่มีอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอแล้ว เพราะกรมธนารักษ์มีบริการ “ระบบเผยแพร่ราคาประเมินผ่านเว็บไซต์” เอาไว้ให้บริการแก่ประชาชนแล้ว หรือจะโทรเช็กผ่านทางโทรศัพท์กับสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ก็ได้เช่นกัน (เบอร์ 0 2142 2465 ถึง 65) ในการตรวจสอบราคาประเมินของทั้ง 2 ที่นั้น ก็ต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ด้วยเพื่อให้ได้ราคาประเมินที่ถูกต้อง

– ราคาประเมินที่ดิน ก็ต้องมีหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ระวาง ตำบล อำเภอ และจังหวัด

– ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ก็ต้องมีประเภทของสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อาคาร จังหวัด และปีที่ก่อสร้าง (เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคา)

– ราคาประเมินห้องชุด ก็ต้องมีชื่ออาคารชุด ชั้นที่ตั้งของห้องชุด ทะเบียนอาคารชุด ตำบล, อำเภอ และจังหวัดที่ตั้งอาคารชุดด้วย

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนกรณีขายบ้าน

ไม่ใช่ว่าการขายบ้านจะเดินดุ่มๆ เข้าไปที่กรมที่ดินได้เลยนะ ต้องเตรียมเอกสารทางกฎหมายต่างๆ เอาไว้ด้วย แล้วเอกสารทางกฎหมายในการขายบ้านที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการโอนขายบ้านหลักๆ ก็จะมีดังนี้

– โฉนดที่ดินฉบับจริงหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขาย พร้อมสำเนา

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

– หนังสือยินยอมของคู่สมรสและสำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

– หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

– ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีเป็นห้องชุด)

– สัญญาขายที่ดิน (ทด.13)

3. การทำความสะอาดบ้านและซ่อมแซม

นอกจากการหาราคาประเมินและเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขายบ้านแล้ว การทำความสะอาดบ้านให้บ้านของคุณน่าอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน และการทำความสะอาดบ้านจะต้องเป็นการทำความสะอาดในทุกๆ ส่วน ทั้งชั้นบน, ชั้นล่าง, ภายนอก, ภายใน, บนหลังคา หรือตามซอกต่างๆ เพื่อให้ไม่เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และคราบสกปรกต่างๆ อีกด้วย นอกจากการทำความสะอาดบ้าน การปรับปรุงและเคลียร์พื้นที่ของบ้านให้เรียบร้อยก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมสภาพของบ้าน เมื่อพบจุดชำรุดเสียหาย ก็ควรที่จะซ่อมแซมให้เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และน่าอยู่ เมื่อบ้านน่าอยู่และมีสภาพบ้านที่ดีจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้ขายบ้านได้เร็วขึ้นเช่นกัน

4. การหาช่องทางพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการขายบ้าน

ถ้าใครเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างทั้งเตรียมบ้านให้สะอาดเรียบร้อย เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ และมีราคาประเมินเอาไว้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะขายยังไง ขายที่ไหน ก็ต้องเข้าไปที่ DDproperty เลย เพราะว่าทาง DDproperty มีบริการลงประกาศขายหรือให้เช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้ฟรี รวมไปถึงคอนเทนต์ที่น่าสนใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ข่าวสารและคำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า, ผู้ซื้อ, ผู้ขาย รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงทำให้ DDproperty เป็นตัวช่วยที่ดีอีกตัวช่วยหนึ่งในการลงประกาศขายบ้าน, ขายคอนโด หรือปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สำหรับคนที่ต้องการช่องทางการขายหรือเช่าได้อย่างดี

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะขายบ้านแล้ว การเตรียมตัวก่อนขายบ้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการหาราคาประเมิน, การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย, การทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้าน และการลงประกาศขาย เมื่อรู้อย่างนี้แล้วการประกาศขายบ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป