งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

13

ฤดูกาลแห่งการรำลึกและอวยพรแด่ท่านนบีมุฮัมมัด(ซ.ล)อย่างเป็นพิธีการได้เริ่มขึ้นแล้ว เพราะสำนักจุฬาราชมนตรีได้เชิญประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ.๑๔๓๒ ซึ่ง ส.ส.สมัย  เจริญช่าง ได้รับการเลือก และเริ่มเตรียมการด้านต่างๆแล้ว

สังคมมุสลิมอาจมีความเห็นแตกต่างกันบ้างในกรณีนี้ แต่ไม่ถึงกับแตกแยก เพราะ    ทุกฝ่ายต่างก็ไปร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง และประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในด้านการเผยแพร่เกียรติคุณของท่านนบี (ซ.ล) และเกียรติยศของสังคมมุสลิมไทย ที่สำคัญที่สุดเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับบังคมเชิญเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด แม้ในปีที่ไม่ได้เสด็จก็จะมีผู้แทนพระองค์เสด็จมาแทน  

ประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีจัดงานเมาลิดินนบี (ซ.ล.) ที่ไม่เหมือนกันถือเป็นประเด็นปกติในสังคมมนุษย์ที่มีเสรีภาพทางความคิด แต่ละความเห็นที่แสดงออกมาสู่สังคมทั้งด้านสนับสนุนและด้านคัดค้านก็มีเหตุผลประกอบเป็นที่น่าสนใจทั้งสิ้น ผมรับฟังด้วยความยินดีและเก็บประเด็นวิชาการจากทั้งสองฝ่ายมาประดับสมองอย่างชื่นชมไม่คิดตำหนิฝ่ายใด แต่ให้ความคารพความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยสุจริตใจ ผมเคยผ่านการจัดงานในฐานะประธาน มา ๒ ครั้ง จะเลือกผมเป็นครั้งที่ ๓ ผมก็ปฏิเสธและขอพอแค่ครั้งที่ ๒ และผมได้ร่วมจัดงานในฐานะกรรมการอีกหลายครั้ง  จนบัดนี้ก็ในฐานะที่ปรึกษาซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากประธานให้เป็นที่ปรึกษา ผมก็ยินดีรับเชิญด้วยความจริงใจ

งานเมาลิดกลางที่สังคมมุสลิมเราจัด  กันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าความเจริญก้าวหน้าของงานนี้ไม่ได้ทำให้งานนี้มีส่วนใดเสียเกียรติอันควรแก่การตำหนิเลย แม้บางกิจกรรมถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างในบางปีแต่เมื่อถึงปีต่อไปก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยไม่ถือทิฐิใดๆ การแต่งกายของมุสลิมที่มาในงานเคยถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม แต่ทุกคนก็พยายามแต่งกายให้สง่างามและเหมาะสมถูกต้องตามหลักบัญญัติของอิสลาม อาจมีอยู่บ้างประปรายอาจเป็นเพื่อนศาสนิกอื่นที่เข้ามาชมงานแล้วเขาก็แต่งกายตามรสนิยมของเขา หรือประเด็นที่มีคน  ละหมาดยะมาอะฮ์น้อย ขณะนี้คณะกรรมการจัดงานก็จัดสถานที่ให้เพียงพอจนคนที่มาในงานส่วนมากทำละหมาดกันอย่างคับคั่ง อาจจะมีอยู่บ้างก็เป็นปัญหาส่วนตัวของเขา เขาอาจเป็นคนต่างจังหวัดที่ได้รับสิทธิละหมาดรวม ๒ เวลา ซึ่งเขาอาจกลับไปทำในเวลาดึก ก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาหรือเราจะต้องเตือนเขาหรือตำหนิเขา

ประโยชน์สูงสุดที่ได้จากงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสังคมมุสลิม และการเผยแพร่หลักการอิสลามสู่สังคมภายนอกทั่วโลก เพราะในงานมีกิจกรรมอิสลามถ่ายทอดจากสื่อมากมายตลอดงาน และมีเอกสารทางวิชาการอิสลามวางจำหน่ายมากมายโดยสำนักพิมพ์หลายสำนัก และร้านจำหน่ายก็หลายร้านน่าปิติยินดี ผมได้พบกับผู้ใหญ่ในสังคมไทยของเราที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามไปเดินชมเป็นจำนวนมาก  บางท่านก็เป็นพระภิกษุเขาเดินชมอย่างให้เกียรติและสนใจ แต่ละท่านนอกจากเดินชมงานแล้ว ยังซื้อหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาติดมือไปด้วย บางท่านนำครอบครัวไปเดินชมด้วยความชื่นชม

การจัดงานมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุซึ่งคนทั่วไปได้รับรู้ ทำให้เขาสนใจอยากจะเข้ามาชม แม้เขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวในช่วงพิธีเปิดงานถือเป็นข่าวใหญ่และสำคัญที่ทุกสื่อจะต้องนำเสนอ เพราะองค์ประธานเสด็จ และพิธีปิดงานในคืนสุดท้ายก็จะมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนมาเป็นประธาน นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของคนทั่วไป 

กิจกรรมในงานเมาลิดกลาง แต่ละรายการก็สงวนให้เป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม แม้กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปถือว่าเป็นกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม แต่คณะกรรมการจะไม่ยอม ให้นำมาแสดงในงานเมาลิดกลาง ผมจำได้ว่า มีอยู่ปีหนึ่งคณะกรรมการต้องการจะใช้งาน เมาลิดกลางเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุสลิม บางประเทศจึงส่งคณะแสดงดนตรีและการร่ายรำแบบโบราณที่เขาถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันมีเกียรติของประเทศเขามาให้ คณะกรรมการจัดงานถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ปีต่อๆ ไปก็ไม่มีการแสดงประเภทนี้อีก

ในงานเมาลิดกลางกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลย คือ การออกร้านขายของประเภทต่างๆ มากมาย นอกจากจะมีรายได้เข้างานแล้วยังเป็นรายได้สำหรับผู้ออกร้านเองด้วย การจัดงานเมาลิดกลางด้วยกิจกรรมทางการศึกษาและยังมีกิจกรรมทางการค้าด้วยจึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง เพราะอิสลามส่งเสริมในเรื่องเหล่านั้นทั้งหมด ถ้าเป็นการค้าในงานส่งเสริมเกียรติคุณของท่านศาสดาเช่นนี้ก็จะต้องเป็นการค้าแบบไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม เช่น ไม่ค้ากำไรเกินควร ไม่กินดอกเบี้ย ไม่ซื้อขายสิ่งต้องห้าม เป็นต้น

กิจกรรมที่สำคัญและเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดงานเมาลิดกลางที่ละเว้นไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือการคัดเลือกผู้อ่านอัลกุรอานได้ดีที่สุด เพื่อส่งเข้าอ่านโดยนักกอรีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกในงานที่จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซียทุกปี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน มีนักกอรีจากประเทศไทยทั้งชายและหญิงหลายคน เป็นกิจกรรมที่ สร้างความประสานสัมพันธ์อันกระชับแน่นกับประเทศมุสลิมด้วยการอ่านอัลกุรอาน เป็นวิเทโศบายระหว่างประเทศที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ขอให้งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยสถิตคู่กับสังคมมุสลิมไทยด้วยรูปแบบที่ดีงามน่าสรรเสริญเช่นนี้ไปจนตลอด

ที่มา : นสพ.พับลิกโพสต์ ฉ.33 ต.ค. 53