ตระกูลมูลทรัพย์ส่งทายาทเรียนต่ออังกฤษ ความหวังโรงแรมอัลมีรอซ

39

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ คุณรอศักดิ์และคุณเราะฮ์มะฮ์ มูลทรัพย์ พร้อมสมาชิกครอบครัวและเพื่อนสนิท ได้ไปส่ง “ฮูเซ็น มูลทรัพย์” ลูกชายและทายาทโรงแรมอัลมีรอซไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ด้านการบริหารโรงแรม เป็นความหวังของโรงแรมอัลมีรอซ ที่จะนำความรู้กลับมาบริหารและพัฒนาโรงแรมต่อไปในอนาคต