“หญิงหน่อย” เย้ยแค่ยื่นทรัพย์สินยังไม่กล้า แล้วจะมาปราบโกง

110
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

“หญิงหน่อย” ติงรัฐปากบอกปฏิรูปประเทศ ทำการเมืองโปร่งใส ไร้ทุจริต แค่เริ่มยังไม่กล้าแสดงทรัพย์สิน แล้วจะฝากอนาคตประเทศได้อย่างไร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ขอให้กรรมการองค์กรอิสระกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสบายใจเรื่องการแก้ไข กฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินว่า เจตนาที่ต้องการทำให้การเมืองเกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ที่ร่างกฎหมายไว้ตรงไหนที่ตอบโจทย์ และปฏิรูป ให้ประเทศโปร่งใสได้มากขึ้น เพราะแม้จะมีกฎหมายแล้วยังต้องแก้ไข ให้หลายๆตำแหน่งไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แม้แต่คนที่มาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องดูแลงบประมาณต่อเนื่องถึง 20 ปีไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ให้นักการเมือง เท่านั้นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
“เป็นอะไรที่ต้องตั้งคำถามกลับว่าการดำเนินการแบบนี้จะให้เกิดความมั่นใจ ในอนาคตของประเทศได้อย่างไรโดยเฉพาะอนาคตที่บอกว่าประเทศ จะไร้การคอรัปชั่น เริ่มต้นแค่ด่านแรก ที่จะให้แสดงความจริงใจในการแสดงบัญชีทรัพย์สิน ผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ไม่กล้าที่จะแสดงแล้ว เป็นคำถามที่ฝากถามถึงผู้มีอำนาจเท่านั้นเอง”