พช. ร่วมจิตอาสา เดินรณรงค์คนรักคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

5

15 ธันวาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” บริเวณคลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตะหนักรู้ และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยแต่ละจังหวัดกำหนดลำน้ำ ลำคลองเป้าหมาย เพื่อจัดกิจกรรมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน