กกต. เคาะบัตรเลือกตั้งใส่ครบ เลข-ชื่อ-โลโก้

4
จรุงวิทย์ ภุมมา

กกต. ยอมถอย ปมบัตรเลือกตั้ง ใส่ครบ ทั้งหมายเลข-ชื่อ-โลโก้ ขนาด A4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจงป้ายหาเสียงยังไม่กำหนดติดรูปใครได้บ้าง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.แถลงว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเลือกบัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขผู้สมัคร ชื่อและโลโก้พรรค โดยที่ประชุมมีเหตุผลว่าต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลัก และสำนักงานสามารถบริหารจัดการเรื่องการพิมพ์แยกเป็นรายเขตทั้ง 350 เขตได้หรือไม่ ซึ่งทางสำนักงานได้มีการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วได้รับการยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ทั้งเรื่องการพิมพ์ การขนส่ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่าสามารถทำได้
ขณะที่โรงพิมพ์ที่จะจัดพิมพ์พบว่ามีศักยภาพหลายแห่งแต่จะไม่เลือกทั้งหมด จะจำกัดจำนวนเพื่อป้องกันในเรื่องของการปลอมแปลง โดยการจัดพิมพ์จะต้องรอการปิดรับสมัครก่อนและดูว่าแต่ละเขตมีผู้สมัครกี่คนกี่พรรค โดยขนาดบัตรจะเท่ากันทุกเขต คือขนาด A4 และคาดว่าเขตที่จะมีผู้สมัครมากที่สุดน่าจะไม่เกิน 30 พรรคการเมือง หรือหากเกินกว่านั้น ขนาดของช่องและตัวอักษรก็อาจจะเล็กกว่านั้น
เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงป้ายหาเสียงว่า จะมีการประชุมหารือกับพรรคการเมืองในวันที่ 19 ธันวาคม ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียง การติดป้ายหาเสียงและการหาเสียงทางสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งในเรื่องป้ายยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะให้ติดรูปใครได้บ้าง แต่ในส่วนของข้อความให้มีได้เท่าที่จำเป็น