กรมการพัฒนาชุมชน มอบทอง OTOP City 2018 ส่งสุขปีใหม่ แจกทอง! ให้กับผู้โชคดีในการลุ้นช้อปสินค้า ที่ผ่านมา

8

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลสร้อยคอทองคำมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ผู้โชคดีจากการลุ้นช้อปสินค้า OTOP ในงาน “OTOP City Happy Market 2018 ตลาดแห่งความสุข”

โดยผู้โชคดีที่รับรางวัลทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) คุณกานดา สุยะศุนานนท์ กรุงเทพฯ
2) คุณจำเนียร พรมรังษี กรุงเทพฯ
3) คุณทิพย์นิรันทร วัจนะรัตน์ กรุงเทพฯ

4) คุณนันท์นภัส สินปรุ พระนครศรีอยุธยา

ผู้โชคดีที่รับรางวัลทองคำ หนัก 1 สลึงจำนวน 1 ราย ได้แก่

1) นางสาวพลอยนภัส ศรีสุวรรณ กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายวรงค์ แสงเมือง เลขานุการกรม นายสมปอง อาจณรงค์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และนางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน