หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ห่วงใย-อวยพร จนท.สาธารณสุขตำบล 3 จชต. ให้มีความสุข ในปี 2562 เท่าบุญกุศลที่ดูแลพี่น้อง ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4

   โดยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอวยพรแก่เจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดยะลาว่า ขออวยพรให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ต้องประสบเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ที่เป็นผู้มอบความสุข สร้างชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน ขอให้ผลบุญที่ทำนั้นส่งผลให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป
   นอกจากนี้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบสมุดบันทึกแก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมกล่าวว่า คำที่เขียนไว้บนปกสมุดบันทึกความว่า “หากวันใดปลายด้ามขวาน คืนสู่สันติสุข เชื่อว่าท่านภูมิใจที่ได้ร่วมเขียนประวัติศาสตร์ร่วมกัน” เนื่องจากเห็นว่า ทุกคน ทุกหน่วยงาน องค์กร และประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นบุคคลสำคัญ และต่างเป็นผู้ขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่ด้วยกันทั้งสิ้น ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่จึงขอให้ทุกคนร่วมอวยพรให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาสงบสุขอีกครั้งโดยเร็ววัน