ปตท. มอบเงินบริจาคจากโครงการเดินวิ่งปั่นปันน้ำใจ ให้แก่ รพ.ชลบุรี

5

นายยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินบริจาคจาก “โครงการเดินวิ่งปั่นปันน้ำใจสู่ชุมชน” (TSO Walk Run Bike The Charity) จำนวน 444,444 บาท ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. (พิเศษ) นพ. สวรรค์ ขวัญใจพานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเพื่อแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมและพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี