หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ม.วลัยลักษณ์จัดตั้งศูนย์อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

4

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพายุโซนร้อนปาบึก บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และมีจุดศูนย์กลางห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 550 กิโลเมตร คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึกขึ้น

โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่หลัก 2 ส่วนส่วนแรกมหาวิทยาลัยจะเปิดอาคารต่างๆ ภายในศูนย์กีฬาและสุขภาพ เป็นศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนผู้ประสบภัย โดยสามารถรองรับคนได้ประมาณ 5,000 คน ส่วนที่ 2 มีแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย การจัดตั้งโรงครัว การจัดตั้งศูนย์บรรจุถุงยังชีพ การจัดหน่วยประสานงานอาสาสมัครโดยมีนักศึกษาอาสาสมัคร บุคลากร รวมถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เข้าร่วม และการเตรียมหน่วยให้บริการยาและเวชภัณฑ์

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้สามารถติดต่อศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ หมายโทรศัพท์ 094-2656423, 083-1904570, 063-5916454, 063-0809039 ”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว