หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รุดเยี่ยมชาวประมงชายฝั่งบ้านตันหยงเปาว์หลังโดนพายุโซนร้อนปาบึก รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต่อยอดให้เป็นประมงชายฝั่งต้นแบบพร้อมผลักดันป่าชายเลนให้เป็นป่าชุมชน

15

   พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่วันนี้เป็นการมาพบปะพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพประมงชายฝั่งในพื้นที่บ้านตันหยงเปาว์  ซึ่งเป็น 1 ใน 6 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี ที่ทาง ศอ.บต.ได้สนับสนุนให้เป็นต้นแบบการเกษตรแปรรูป  พร้อมผลักดันให้เป็นประมงชายฝั่งต้นแบบ โดยจะให้ที่นี้เป็นศูนย์กลางแปรรูปสินค้าอาหารทะเล  เนื่องจากสินค้าที่นี้เริ่มกระจายออกสู่ตลาดในประเทศและกำลังจะขยายต่อสู่ตลาดต่างประเทศ   

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ยังเน้นย้ำถึงแผนพัฒนาระยะยาวในโครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนเป็นป่าชุมชน  เพื่อให้ชาวประมงชายฝั่งได้มีที่ทำกินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงชายฝั่งต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้  เพื่อให้ชาวประมงในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป