พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของ ศอ.บต. มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับจังหวัดยะลา

5

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ทาง ศอ.บต. ได้ร่วมมอบของรางวัลเป็นจักรยาน จำนวน 300 คันให้แก่ทางจังหวัดเพื่อส่งต่อให้เด็กๆ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ ศอ.บต. มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทางจังหวัดยะลาอย่างเต็มที่

    ด้าน นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขอขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้นำของขวัญมามอบให้แก่เด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับเด็กที่อยู่ห่างไกลจะได้มีโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและใช้ชีวิตประจำวันโดยประหยัดพลังงานไปในตัว และขอเชิญชวนเด็กๆผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามช้างเผือกเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่

    สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยในปีนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งต้องการสื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป