เฟ้นหาสุดยอดอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

20
วันที่ 10 มกราคม 2562  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการแข่งขันกิจกรรมอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คัดสรรเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ รอบการแข่งขันระดับประเทศ พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และผู้บริหาร พช. เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร