เฟ้นหาสุดยอดอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

7
วันที่ 10 มกราคม 2562  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการแข่งขันกิจกรรมอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คัดสรรเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ รอบการแข่งขันระดับประเทศ พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และผู้บริหาร พช. เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร