เตือนคนร้ายวางแผนบึ้มชายแดนใต้! ‘ชุมชนเมือง-ตลาดโต้รุ่งไทยพุทธ’13-15 ม.ค.

การข่าว กอ.รมน.แจ้งเตือนเฝ้าระวังโจรใต้จ้องวางระเบิดพื้นที่ชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจ ตลาดโต้รุ่งไทยพุทธ ช่วงวันที่ 13-15 ม.ค.62

รายงานข่าวจากสำนักการข่าวเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(สขว.กอ.รมน.) แจ้งว่า สขว.กอ.รมน.ได้รับรายงานความเคลื่อนไหวผู้ก่อการร้าย ประชุม สั่งการให้ก่อเหตุร้ายหลายพื้นที่พร้อมกัน มีแนวโน้มว่าอาจจะเตรียมการก่อเหตุด้วยระเบิดในพื้นที่ชุมชนเมือง ตลาดสด ตลาดนัดชุมชน

โดยผู้ก่อการร้ายเพ่งเล็งตลาดโต้รุ่งชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก , อ.ตากใบ , อ.เมืองนราธิวาส และเมืองเศรษฐกิจ ในห้วงเวลาวันที่ 13 -15 ม.ค.62

นอกจากนี้ ให้เฝ้าระวังรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เลขทะเบียนดัดแปลง โดยรถจักรยานยนต์หรือป้ายทะเบียนที่ถูกโจรกรรมอาจถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุได้ ฝากประชาสัมพันธ์ เป็นข้อมูลเปิด กระจายข่าวสารถึงกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน