พช. ชู ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ” ท่องเที่ยวครบวงจร

109

บ่ายวันนี้ (15 มกราคม 2562) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร พช. พร้อมด้วย นางศลิษา ม่วงใหม่ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ในการเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านแม่เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

บ้านแม่เมาะหลวง : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน ปีพ.ศ. 2556-2560 มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 450 คน มีรายได้ 500,000 บาท/ปี และห้วงได้รับการสนับสนุน ปีพ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 3,000 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 85 สร้างรายได้ ประมาณ 670,000 บาท/ปี มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 34
จุดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ถ้ำเทพสถิต ถ้ำดอยงู ถ้ำดอนน้อย ถ้ำผากล้วย และ ภูเขาไฟจำป่าแดด สถานที่ท่องเที่ยวด้านศาสนาวัฒนธรรม อาทิ ศาลหลักเมือง วัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย) และบ้านพักโฮมสเตย์ โดยนำภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบ แหนมโบราณ น้ำพริกข่าโบราณ พวกกุญแจแฮนเมด ตุงโคม ลูกประคบสมุนไพร และชุดเงี้ยว (ชุดชนเผ่า) ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้ร่วมสาธิตการทำไข่เค็มจากดินภูเขาไฟป่าแดด และชมเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านแม่เมาะหลวง ด้วย