กระแสต้าน “นิคมฮาลาล” เชียงใหม่เริ่มโผล่ กำนัน-ผญบ.ดอยหล่อขยับค้านสุดตัว

กระแสต้านโครงการตั้งนิคมฮาลาลภาคเหนือเริ่มโผล่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านดอยหล่อขยับทำหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมือง กรุยทางใช้พื้นที่ธนารักษ์ 800 ไร่ทำนิคม-สร้างโรงงาน บอกชาวบ้านใช้ทำเกษตร-อยู่อาศัยนานกว่า 20 ปี แถมตั้งสำนักสงฆ์แล้ว 5 แห่ง

วันนี้ (26 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวเชียงใหม่ เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า หลังจากจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัด คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ บนพื้นที่ 800 ไร่ ในเขต ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มเกิดกระแสต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ล่าสุดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ดอยหล่อ ร่วมกันร่างหนังสือคัดค้านโครงการ

เพราะที่ดิน 800 ไร่ที่จะใช้ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลนั้น เดิมเป็นที่ของกรมธนารักษ์ และประชาชนได้ขอใช้พื้นที่เพื่อทำการเกษตรกรรม อีกทั้งมีประชาชนขาดที่ทำกินและที่อยู่ เข้าอยู่อาศัยแล้วบางส่วนเป็นระยะกว่า 20 ปี มีการจัดตั้งสำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์บริเวณใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 5 แห่ง

ด้วยเหตุนี้ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง อ.ดอยหล่อ ประกอบด้วย ต.ดอยหล่อ ต.ยางคราม ต.สันติสุข ต.สองแคว รวม 54 หมู่บ้าน ขอเรียกร้องให้ระงับโครงการดังกล่าวเสีย ซึ่งปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองตลอดจนกรมธนารักษ์กำลังแก้ไขข้อกำหนด ที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินประกอบสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลจากพื้นที่สีเขียว ประเภทการเกษตรกรรมและชนบท เป็นพื้นที่ประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยังระบุด้วยว่า ชาว อ.ดอยหล่อ รวมทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ดอยหล่อทั้ง 4 ตำบลไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ที่ผ่านมาก็ไม่มีการนำประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาแสดงความคิดเห็นแม้แต่ น้อย หากเปลี่ยนผังเมืองไปแล้วประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน เพราะวิถีดั้งเดิมเป็นเขตชนบทและการเกษตรกรรม

พร้อมกับขอให้ระงับการปรับเปลี่ยนแก้ไขผังเมือง อ.ดอยหล่อ เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนเป็นประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรมจะหายไป กลุ่มธุรกิจ การเมือง ข้าราชการ จะเข้ามาจับจองซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ดอยหล่อ และประชาชน อ.ดอยหล่อ เห็นว่าการดำเนินการโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนี้จะส่งผลระยะยาวต่อวิถี ชุมชนดั้งเดิม และชุมชน อ.ดอยหล่อไม่ต้องการความเจริญแบบภาคอุตสาหกรรม ยังอยากอยู่เป็นวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวต่อไป

ร่างหนังสือดังกล่าวระบุด้วยว่า พื้นที่ 800 ไร่ที่ตั้งโครงการนั้นเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ หากได้รับการฟื้นฟูและจัดหาแหล่งน้ำมาสนับสนุน ซึ่งทางกรมชลประทานได้สำรวจแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว โดยจะสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาให้ประชาชนใช้ในการทำการเกษตรกรรม โดยย้ำว่าจะคัดค้านโครงการอย่างถึงที่สุดแน่นอน

อนึ่งผู้สื่อข่าวเดอะพับลิกโพสต์ได้รับรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่า พรุ่งนี้ (27 มี.ค.) เวลา 10.00 น. ชาวบ้านจะรวมตัวกันประท้วง โดยจะรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจ.เชียงใหม่  จากนั้นจะเคลื่อนขบวนต่อไปยังค่ายกาวิละ ต่อไป

 

558000003633401

558000003633402