ฟิลลิป รุกผลิตภัณฑ์โดนใจสวนกระแสเศรษฐกิจผันผวน

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยฯประกันภัยรับปีแรกจำนวน  587 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 80% โดยมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 90% ส่งผลให้มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1.434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากเบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2560

สำหรับการเริ่มต้นปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกแบบประกัน Healthy Wealthy 90/6 A56 และ A61 ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี คุ้มครอง 200% ของทุนประกัน รับเงินคืน 2.25% ของทุนประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก เพิ่มเป็น 10% เมื่อถึงสิ้นปีที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 56 ปี หรือ 61 ปี และเพิ่มขึ้น 0.5% ทุกปีจนถึงอายุ 89 ปี และรับเงินคืน 100% เมื่อครบอายุกรมธรรม์ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ในเรื่องการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะ  บริษัทฯ มุ่งเน้นแบบประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง การลงทุน และการออม เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

จากข้อมูลสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561  เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีความผันผวน ปี 2561 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกภาคส่วน เริ่มด้วยการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการขาย (ตัวแทน) ให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และการลงทุน (Financial Advisor) ที่สามารถให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน ให้กับลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยกระดับด้านการให้บริการด้วยการขยายสาขาทั่วประเทศ เพื่อรองรับบุคลากรด้านการขาย (ตัวแทน) และฐานลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นได้พัฒนาช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเป็นผู้นำในการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุค 4.0  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน Philliplife TH ซึ่งถือเป็น Philliplife Mobile App ที่ครบ จบ ในแอปเดียว โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านการแจ้งเตือน รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ และซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ เสมือนมีตัวแทนอยู่เคียงข้าง 24 ชม. ซึ่งในปี 2562 จะมีการต่อยอดฟังก์ชันใหม่ในแอปพลิเคชัน Philliplife TH คือ E-LOAN ที่ผู้ถือกรรมธรรม์สามารถกู้เงินจากมูลค่ากรมธรรม์ได้บนสมาร์ทโฟน และเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันโดยตรง จึงเป็นเสมือนช่องทางของเงินสำรองหากผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ลง เราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้อุตสาหกรรมประกันไทยเติบโต และสามารถก้าวไปไกลในอนาคต และทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปรัชญาทิ้งท้ายว่า สำหรับในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยฯประกันภัยรับปีแรกเติบโตร้อยละ 50% ซึ่งบริษัทฯ พร้อมก้าวผ่านทุกขีดจำกัด มุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อขยายฐานผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเป็น One stop service ที่ให้คุณมากกว่าคำว่าที่ปรึกษา แต่เป็นเพื่อนคู่คิดทางด้านการเงินและการลงทุน ดังหลักขององค์กรที่ว่า Partner of Your Life