โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จังหวัดนราธิวาส ปีที่ 16

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบหมายให้ นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เป็นประธานศูนย์ประสานโครงการ นำคณะวิทยากรไปติวความรู้ ณ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย โรงเรียนนราธิวาสและโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอสุไหงโกลก โรงแรมเก็นติ้งและ โรงแรมมารีน่า ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม พ.ศ. 2562
โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จังหวัดนราธิวาส ปีที่ 16 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น