รัฐบาลโชว์ผลงาน 4 ปี 6 ด้าน

7

รัฐบาลบิ๊กตู่ โชว์ผลงาน 6 ด้าน ปีที่ 4 หนา 421 หน้า ชูสร้างปรองดอง มั่นคง สังคม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ โอ่ระบายข้าวในสต็อกไปกว่า 16 ล้านตัน เตรียมทำฉบับย่อแจกประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. 2560 – 12 ก.ย. 2561 ที่จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 421 หน้า ก่อนเสนอต่อ สนช. ตามกฎหมาย จากนั้นจะจัดทำเป็นฉบับย่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

สำหรับเนื้อหาแบ่งเป็นผลการดำเนินงาน 6 ด้าน ทั้งเรื่อง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าข้าว และชาวนา การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ รวม 4 ปี ตั้งแต่พ.ค.2557 – ก.ย. 2561 ได้ระบายข้าวในสต็อกรัฐไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 16 ล้านตัน กว่า 146,000 ล้านบาท รวมไปถึงการวางรากฐานประเทศในระยะยาว

ทั้งนี้ หน้าปกรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เป็นรูปนายกรัฐมนตรีกับชาวบ้านทุกวัย รวมทั้งรูปผลงานรัฐบาล ในภาคการเกษตร เทคโนโลยี การศึกษา และการคมนาคม