พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ขึ้นแท่น เลขาฯศอ.บต. คนใหม่

249

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาฯ ขึ้นนั่งเก้าอี้เลขาฯ ศอ.บต.คนใหม่ แทนคนเก่าที่เกษียณอายุราชการ

วันนี้ (22 ม.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนใหม่ แทน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ที่เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

พลเรือตรี สมเกียรติ เป็นอดีต ผบ.ฉก.นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ นราธิวาส ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการโอนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้เป็นเลขาฯ ในที่สุด