คาดศก.ไทยเสียหาย2-4หมื่นล้าน! หากฝุ่นพิษยืดเยื้อถึงสิ้น มี.ค.

11
ภาพจากเฟซบุ๊ค Permyos Rodchiang

“ม.หอการค้าฯ”เผย ประชาชนกังวลฝุ่นพิษยืดเยื้อถึงสิ้น มี.ค. คาดเสียหาย2-4หมื่นล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากวิกฤติปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบว่า ประชาชนกังวลว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อาจจะยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม จากเดิมที่คาดว่าจะยุติกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

ขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ประเมินว่าหากวิกฤติฝุ่นคลี่คลายลงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้มูลค่าความเสียหายจะอยู่ระหว่าง 8,000-10,000 ล้านบาท แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม มูลค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,000-15,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือเสียหายรวม 20,000 – 40,000 ล้านบาท จากภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย/ค่ารักษาพยาบาล/การสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว

นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า สำหรับภาคประชาชนมีค่าใช้จ่ายจากวิกฤติฝุ่นละอองช่วงที่ผ่านมา เฉลี่ยคนละ 594บาท/เดือน หากปัญหาฝุ่นละอองยังคงยืดเยื้อออกไปนานถึง 6 เดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจะเพิ่มขึ้นเป็น 802บาท/เดือน หรือรวม 6 เดือนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4,812 บาท/คน ในการซื้อหน้ากากอนามัย ซื้อสินค้าดูแลสุขภาพอนามัย